Směrník z Havířova – o záchraně plastiky před demolicíinfo@smernik.cz

Archive for Březen, 2014
Události v regionech (Ostrava), 28. 3. 2014 18:00 na ČT1
Události v regionech (Ostrava), 28. 3. 2014 18:00 na ČT1

Havířovské nádraží dnes přišlo o svou sochu Směrník. Její převoz do ostravského Dolu Michal zorganizovalo občanské sdružení Důl architektury. Město, které chce na místě dnešního nádraží nechat vybudovat moderní dopravní terminál,     o ni zájem neprojevilo a prodalo ji mladým architektům. Před havířovským nádražím stál     45 let. Dnes si pro Směrník přijeli     restaurátoři. Stěhuje se totiž. […]

Převoz Směrníku je definitivní
Převoz Směrníku je definitivní

Občanské sdružení Důl architektury chystá převoz betonové skulptury Směrník. Autorem brutalistní sochy je akademický sochař Václav Uruba. Ta bude po 45 letech přemístěna z přednádražního prostoru železniční stanice Havířov do Ostravy. „Podařilo se nám vyjednat prodloužení lhůty dané městem o týden, takže budeme schopni se na převoz dostatečně připravit,“ říká architekt Adam Guzdek z občanského sdružení Důl […]

Český rozhlas: Havířovská socha Směrník nepůjde do šrotu. Přestěhuje se do Ostravy
Český rozhlas: Havířovská socha Směrník nepůjde do šrotu. Přestěhuje se do Ostravy

Směrník nabere směr Ostrava. Železobetonová plastika zatím stojí před nádražím v Havířově. Radnice ale sochu v takzvaném brutalistním stylu chtěla zbourat, protože je v havarijním stavu. Po měsících sporů a podepisování petice ji nakonec za symbolickou korunu koupí občanské sdružení Důl architektury. Skulpturu chce sdružení věnovat jedné z ostravských galerií. To se ale nelíbí některým […]

Otevřený dopis – odpověď na návrh kupní smlouvy ve věci prodeje uměleckého díla Směrník
Otevřený dopis – odpověď na návrh kupní smlouvy ve věci prodeje uměleckého díla Směrník

Vážený pane náměstku, dne 18. března 2014 jsme od Vás obdrželi návrh kupní smlouvy na odkup uměleckého díla Směrník, jehož majitelem je nyní Statutární město Havířov (inventární číslo 000000000500, učet 0320500 – kulturní předměty na pozemku parc. č. 3748/1, k. ú. Havířov-město; dále jen dílo). Kupní smlouva je samozřejmě věcí obou stran (prodávajícího i kupujícího), […]

Právní analýza: Zničení autorského díla vlastníkem hmotného nosiče díla
Právní analýza: Zničení autorského díla vlastníkem hmotného nosiče díla

I/18/2014 – poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb. o Svobodném přístupu k informacím.: K Vaši žádosti o poskytnutí informace zasílám v příloze právní stanovisko Advokátní kanceláře Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s. Magistrát města Havířova Svornosti 86/2 736 01 Havířov-Město Ostrava, 04. 03. 2014 Právní analýza Zničení autorského díla vlastníkem hmotného nosiče díla Zadání Statutární město […]

Poputuje Směrník z havířovského nádraží architektům? Česká televize, 15. 3. 2014
Poputuje Směrník z havířovského nádraží architektům? Česká televize, 15. 3. 2014

Havířov – Betonový Směrník sochaře Václava Uruby rozmáchlými křivkami vyprovází cestující na havířovském nádraží už padesát let. Od ledna je za plotem a do dnešní půlnoci se o něj mohou přihlásit zájemci. Jinak skončí v depozitáři. Nejen sochu, ale i celé nádraží by významní architekti rádi zachránili. Nejraději by ale architekti byli, kdyby socha zůstala […]

Důl architektury, o.s.: Odpověď na dopis č. j. OŠK/19264/Me/14
Důl architektury, o.s.: Odpověď na dopis č. j. OŠK/19264/Me/14

V návaznosti na Váš dopis ze dne 13. 3. 2014 s č. j. OŠK/19264/Me/14 Vám sdělujeme, že usnesení zastupitelstva města Havířova č. 1067/23ZM/2014 ze dne 27. 1. 2014 respektujeme v jeho plném znění a plastiku Směrník odkoupíme za 1 Kč a odvezeme na vlastní náklady. Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kontaktní osoba pro jednání ve […]

Odpověď magistrátu na žádost o převzetí uměleckého díla Směrník
Odpověď magistrátu na žádost o převzetí uměleckého díla Směrník
Důl architektury, o.s.: Žádost o převzetí uměleckého díla Směrník
Důl architektury, o.s.: Žádost o převzetí uměleckého díla Směrník

Na základě usnesení zastupitelstva města Havířova č. 1067/23ZM/2014 ze dne 27. 1. 2014 žádáme o převzetí uměleckého díla Směrník před budovou Českých drah, a. s., na pozemku č. 3748/1 k. ú. Havířov-Město, inventární číslo 000000000500, účet 0320020 – kulturní předměty. Sochu odkoupíme za symbolickou 1 Kč a necháme ji odborně, pod dohledem restaurátora převézt do […]

Prohlášení NPÚ: Převzetí uměleckého díla Směrník, t.č. před budovou Českých drah, a. s. v Havířově
Prohlášení NPÚ: Převzetí uměleckého díla Směrník, t.č. před budovou Českých drah, a. s. v Havířově

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, potvrzuje, že je ochoten výše uvedené umělecké dílo převzít do svého vlastnictví a výhledově jej umístit na pozemku před svojí novou správní budovou na ul. Odboje č. o. 2 v Ostravě. Předpokladem je smluvní vyřešení veškerých s tím spojených majetkoprávních otázek a vypořádání povinností a závazků plynoucích […]

Radnice odmítla nárok dědiců na Směrník, Denik.cz, 6. 3. 2014
Radnice odmítla nárok dědiců na Směrník, Denik.cz, 6. 3. 2014

Zastupitelé města Havířova byli ve středu na svém zasedání informováni o právním výkladu k ochraně sochy Směrník před vlakovým nádražím. Tři metry vysoký betonový Směrník chce město, které je jeho majitelem, nechat odstranit do depozitáře, protože je ve špatném technickém stavu. Nyní je dílo obehnáno plotem, aby se kusy betonu nebo i celé dílo na někoho nezřítilo. Protože […]

Boj o Směrník graduje. Ať je památkou, žádají petičníci, MF Dnes, 1. 3. 2014
Boj o Směrník graduje. Ať je památkou, žádají petičníci, MF Dnes, 1. 3. 2014

Už jen dva týdny zbývají do chvíle, kdy se rozetne další osud sochy zvané Směrník před vlakovým nádražím. Pokud do 15. března plastiku, kvůli jejímuž zachování a opravě dosud přes tři sta lidí podepsalo internetovou peticí, nikdo nekoupí za symbolickou korunu a na vlastní náklady neodveze, nechá ji město odstranit samo. Tak alespoň na konci […]

Zachraňme Směrník v Havířově