Směrník z Havířova – o záchraně plastiky před demolicíinfo@smernik.cz

artalk.cz: Petice za zachování plastiky Směrník v Havířově

artalk.cz, 19. 1. 2014

Nesouhlasíme se záměrem Magistrátu města Havířova zbořit betonovou plastiku Směrník od akademického sochaře Václava Uruby, stojící od konce 60. let 20. stol. v předprostoru havířovského nádraží. Budova nádraží v bruselském stylu od architekta Josefa Hrejsemnou byla před demolicí uchráněna, avšak soše, která je jejím samozřejmým prvkem, hrozí nadále zánik. Jde přitom o významný doklad brutalistního stylu, který se u nás začal prosazovat v době politického uvolňování ve 2. polovině 60. let.

Směrník je klíčovým artefaktem v rámci Urubova díla, sochařské výzdoby města Havířova i brutalismu v našem regionu obecně. Nese všechny podstatné prvky tohoto stylu i autorova osobitého přístupu k monumentální plastice (železobetonová konstrukce; přiznání materiálu a postupu výroby v podobě stop po bednění na povrchu sochy, což působí syrovým dojmem; dynamické rozvlnění dodávající plastice hravost a přibližující objekt směrníku lidské figuře; přetížení horní části sochy oproti subtilnímu soklu ad.).

Odmítáme zboření této umělecky zdařilé, velmi kvalitní sochy a požadujeme její ponechání na stávajícím místě či v těsné blízkosti nádražní haly. Je-li socha poškozena, měla by být opravena, aby se předešlo její další devastaci i ohrožení veřejnosti. Pokud by nebylo možno odstranit závady restaurátorským zásahem, měla by být plastika přenesena do depozitáře a nahrazena přesnou replikou.

Podpořte snahu ostravské iniciativy zachovat plastiku „Směrník“ v Havířově od brutalistního sochaře Václava Uruby podepsáním petice zde: http://www.petice24.com/zachranme_smernik_v_havirove

Více informací najdete také zde:

https://www.facebook.com/pages/Zachra%C5%88me-Sm%C4%9Brn%C3%ADk-v-Hav%C3%AD%C5%99ov%C4%9B/488570947920697?fref=ts

http://www.dularchitektury.cz/vlakove-nadrazi/prednadrazni-prostor

ZDROJ: http://www.artalk.cz/2014/01/19/petice-za-zachovani-plastiky-smernik-v-havirove/#sthash.w7mksBNl.dpuf

Share Button

Napsat komentář

Zachraňme Směrník v Havířově