Směrník z Havířova – o záchraně plastiky před demolicíinfo@smernik.cz

Dokumenty
Náklady na převoz plastiky Směrník z Havířova do Ostravy
Náklady na převoz plastiky Směrník z Havířova do Ostravy

Celkové náklady jsou 39 748,50 Kč vč. DPH. (Platby za objednávky a nakládání s penězi můžete sledovat na  transparentním účtu o.s. Důl architektury. Více informací zde: http://www.dularchitektury.cz/obchod/smernik)

Otevřený dopis – odpověď na návrh kupní smlouvy ve věci prodeje uměleckého díla Směrník
Otevřený dopis – odpověď na návrh kupní smlouvy ve věci prodeje uměleckého díla Směrník

Vážený pane náměstku, dne 18. března 2014 jsme od Vás obdrželi návrh kupní smlouvy na odkup uměleckého díla Směrník, jehož majitelem je nyní Statutární město Havířov (inventární číslo 000000000500, učet 0320500 – kulturní předměty na pozemku parc. č. 3748/1, k. ú. Havířov-město; dále jen dílo). Kupní smlouva je samozřejmě věcí obou stran (prodávajícího i kupujícího), […]

Právní analýza: Zničení autorského díla vlastníkem hmotného nosiče díla
Právní analýza: Zničení autorského díla vlastníkem hmotného nosiče díla

I/18/2014 – poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb. o Svobodném přístupu k informacím.: K Vaši žádosti o poskytnutí informace zasílám v příloze právní stanovisko Advokátní kanceláře Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s. Magistrát města Havířova Svornosti 86/2 736 01 Havířov-Město Ostrava, 04. 03. 2014 Právní analýza Zničení autorského díla vlastníkem hmotného nosiče díla Zadání Statutární město […]

Důl architektury, o.s.: Odpověď na dopis č. j. OŠK/19264/Me/14
Důl architektury, o.s.: Odpověď na dopis č. j. OŠK/19264/Me/14

V návaznosti na Váš dopis ze dne 13. 3. 2014 s č. j. OŠK/19264/Me/14 Vám sdělujeme, že usnesení zastupitelstva města Havířova č. 1067/23ZM/2014 ze dne 27. 1. 2014 respektujeme v jeho plném znění a plastiku Směrník odkoupíme za 1 Kč a odvezeme na vlastní náklady. Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kontaktní osoba pro jednání ve […]

Odpověď magistrátu na žádost o převzetí uměleckého díla Směrník
Odpověď magistrátu na žádost o převzetí uměleckého díla Směrník
Důl architektury, o.s.: Žádost o převzetí uměleckého díla Směrník
Důl architektury, o.s.: Žádost o převzetí uměleckého díla Směrník

Na základě usnesení zastupitelstva města Havířova č. 1067/23ZM/2014 ze dne 27. 1. 2014 žádáme o převzetí uměleckého díla Směrník před budovou Českých drah, a. s., na pozemku č. 3748/1 k. ú. Havířov-Město, inventární číslo 000000000500, účet 0320020 – kulturní předměty. Sochu odkoupíme za symbolickou 1 Kč a necháme ji odborně, pod dohledem restaurátora převézt do […]

Prohlášení NPÚ: Převzetí uměleckého díla Směrník, t.č. před budovou Českých drah, a. s. v Havířově
Prohlášení NPÚ: Převzetí uměleckého díla Směrník, t.č. před budovou Českých drah, a. s. v Havířově

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, potvrzuje, že je ochoten výše uvedené umělecké dílo převzít do svého vlastnictví a výhledově jej umístit na pozemku před svojí novou správní budovou na ul. Odboje č. o. 2 v Ostravě. Předpokladem je smluvní vyřešení veškerých s tím spojených majetkoprávních otázek a vypořádání povinností a závazků plynoucích […]

Záznam / Zastupitelstvo města Havířova, 27. 1. 2014: Odstranění plastiky Směrník
Záznam / Zastupitelstvo města Havířova, 27. 1. 2014: Odstranění plastiky Směrník

Zastupitelstvo města Havířova, 27. 1. 2014: „Odstranění sochy Směrník před nádražím v Havířově“

Dopis Václava Uruby, ml. – dědice autorských práv primátorovi a zastupitelům Statutárního města Havířov
Dopis Václava Uruby, ml. – dědice autorských práv primátorovi a zastupitelům Statutárního města Havířov

Vážený pane primátore, vážení zastupitelé Statutárního města Havířov, já, Václav Uruba (xxxxxxxx), jsem synem akademického sochaře Václava Uruby (narozen 16. 4. 1928 v Hluku, zemřel 7. 3. 1983 v Ostravě) a dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. (dále jen AZ) jsem jako příbuzný v řadě přímé oprávněn domáhat se ochrany autorských práv svého otce (viz § 11, […]

Vyjádření k možnosti restaurování sochy Směrník v Havířově (MgA. Tomáš Skalík), leden 2014
Vyjádření k možnosti restaurování sochy Směrník v Havířově (MgA. Tomáš Skalík), leden 2014

Na základě Vaší žádosti jsem dne 16. 1. 2014 provedl posouzení aktuálního stavu památky s ohledem na možnost jejího restaurování. Monumentální plastika Směrník, dílo sochaře Václava Uruba z konce 60. let 20. století je v současnosti částečně poškozené. Míru poškození nehodnotím jako fatální ani havarijní. Poškození díla souvisí se znečištěním povrchu a dále s probíhající […]

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb. – #01
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb. – #01

Vážený pane, Magistrát města Havířova – odbor školství a kultury, oddělení dotací a volnočasových aktivit, obdržel dne 24. 1. 2014 Vaši žádost o poskytnutí informace podle § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn a doplnění, o zaslání informací vedených k plastice Směrník umístěné před nádražní […]

Znalecké posouzení, (PhDR. Libuše Dědková), červen 2004
Znalecké posouzení, (PhDR. Libuše Dědková), červen 2004

[…] Směrník je dekorativní monument stojící před vlakovým nádražím (na parc, č. 2250/29, nové č. 3748). Autor, akad. sochař Václav Uruba, jej zhotovil jako betonový výdusek odlitý ve výrobně, proto jsou viditelné otisky deštění. Povrchová vrstva imitující kámen, rovněž betonová, odpadává, pod ní je vidět hrubozrnný štěrk a armatura z průmyslového železa. Autor monument pojal […]

Znalecký posudek (MgrA. Jakub Gajda, PhD.), červen 2012
Znalecký posudek (MgrA. Jakub Gajda, PhD.), červen 2012

Znalecký posudek č. 14 – 8/2012 l. ÚVOD Dne 9.5.2012 jsem byl osloven Statutárním městem Havířov o znalecký posudek na sochařské dílo „Směrník“ od akademického sochaře Václava Uruby*, které se nachází před budovou vlakového nádraží ČD v katastru města Havířov, místní části Šumbark (Parcela číslo: 3748/1, k. ú Havířov – Město), na ulici Železničářů. Pro […]

Stavebně technické posouzení (Ing. Petr Jurásek), prosinec 2013
Stavebně technické posouzení (Ing. Petr Jurásek), prosinec 2013

Umělecké dílo -„ Směrník“ Havířov- u nádraží ČSD STAVEBNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ Objekt: Umělecké dílo -„Směrník“ Havířov, u nádraží ČSD Parcela 6. 3748/1, k.ú. Havířov – Město Objednatel: Statutární město Havířov Odbor 03 -Odbor školství Svornosti 2, 736 01 Havířov – Město Zpracovatel posudku: Ing. Petr Jurásek-PROKAN, Pracoviště Bohumínská 63,Slezská Ostrava. tel. 596 244 014 Datum: […]

Prohlášení petičního výboru z 27. 1. 2014 na Zastupitelstvu města Havířova

Plastika Směrník v brutalistním stylu je dle vyjádření odborníků velmi cenným uměleckým objektem (odborná vyjádření jsme Vám předali). Její hodnota je v modernistickém, až nadčasovém zpracování tématu i v součinnosti s architektonicky významnou budovou nádraží. Ceny uměleckých plastik těchto rozměrů se dnes pohybují ve statisícových, i milionových částkách. Oprava Směrníku je dle vyjádření restaurátorů možná. […]

Zastupitelstvo města Havířova, 27. 1. 2014: Příloha č. 1 – stanovisko SSSÚ(

Stavební a silniční správní úřad Magistrátu města Havířova obdržel Vaší žádost o stanovisko k posouzeni havarijního stavu sochy „Směrník“ před budovou nádraží Českých drah. Po posouzení věci uvádíme, že předmětná socha není stavebním dílem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb„ o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění […]

Zastupitelstvo města Havířova, 27. 1. 2014: Odstranění sochy Směrník před nádražím Českých drah, a.s.

Obsah materiálu: 1. návrh usnesení 2. důvodová zpráva 3. příloha č. 1 – stanovisko Stavebního a silničního správního úřadu Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Havířova   s c h v a l u j e likvidaci uměleckého díla Směrník před budovou Českých drah, a.s., na pozemku č. 3748/1,k. ú Havířov – Město, inventární číslo 000000000500, účet 0320020 – […]

Zachraňme Směrník v Havířově