Směrník z Havířova – o záchraně plastiky před demolicíinfo@smernik.cz

Ohlas v médiích
MF Dnes: Zachraňte Směrník, žádá petice
MF Dnes: Zachraňte Směrník, žádá petice

MF Dnes: 18. 1. 2014

Zachraňme Směrník v Havířově