Směrník z Havířova – o záchraně plastiky před demolicíinfo@smernik.cz

Dne 27. 1. 2014 vystoupil zástupce petičního výboru za zachování sochy Směrníku s prohlášením na zastupitelstvu města Havířova.

Vážení příznivci Směrníku, omlouváme se, že jsme nepodali zprávu o včerejším zasedání zastupitelstva ihned, ovšem včera nám bylo více do breku než do vyjadřování – zde je tedy naše stanovisko k tomu, co se včera odehrálo:
Dne 27. 1. 2014 vystoupil zástupce petičního výboru za zachování sochy Směrníku s prohlášením na zastupitelstvu města Havířova. Dříve, než se dostal ke slovu v rámci projednávaného bodu jako občan města, měli prostor zastupitelé, kteří se přihlásili do rozpravy. Z jednotlivých vystoupení bylo patrné, že zastupitelé se chtějí sochy zbavit. Pouze zastupitelka Karin Macková se postavila za opravu sochy. Zbylé příspěvky se nesly ve zcela jiném duchu a zrcadlila se v nich demagogie a populismus vystoupivších zastupitelů. Běžně se řečníci odkláněli od tématu a horlivě hovořili o jakýchsi pochybných pohnutkách signatářů petice, o vlakovém nádraží a jeho žalostném stavu i o ochraně zdraví, ba přímo životů občanů. Horliví zastánci demolice sochy nazývali vzniklou situaci politikařením, neboť nechápali, že se někdo takového umění může vůbec zastat. Jeden ze zastupitelů dokonce argumentoval tím, že socha není v knize jakéhosi „Korouse“ (myšlena kniha Vetřelci a volavky Pavla Karouse). Nakonec bylo přijato usnesení, jež vyjadřuje zájem města zbavit se sochy a navíc přítomným zástupcům petičního výboru nabídnout jakýsi „kompromis“. S tím však nemohou signatáři petice plně souhlasit. I když je nabídnuta možnost záchrany sochy před zničením (předání za pomyslnou 1 Kč jiné instituci, která do 15. 3. o plastiku oficiálně požádá a sochu si na vlastní náklady odveze), je jasné, že Havířov o sochu přijde.

Share Button

Napsat komentář

Zachraňme Směrník v Havířově