Směrník z Havířova – o záchraně plastiky před demolicíinfo@smernik.cz

Důl architektury, o.s.: Odpověď na dopis č. j. OŠK/19264/Me/14

V návaznosti na Váš dopis ze dne 13. 3. 2014 s č. j. OŠK/19264/Me/14 Vám sdělujeme, že usnesení zastupitelstva města Havířova č. 1067/23ZM/2014 ze dne 27. 1. 2014 respektujeme v jeho plném znění a plastiku Směrník odkoupíme za 1 Kč a odvezeme na vlastní náklady.
Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba pro jednání ve věci Směrníku

V Ostravě dne 14. března 2014

Share Button

Napsat komentář

Zachraňme Směrník v Havířově