Směrník z Havířova – o záchraně plastiky před demolicíinfo@smernik.cz

Důl architektury, o.s.: Žádost o převzetí uměleckého díla Směrník

Na základě usnesení zastupitelstva města Havířova č. 1067/23ZM/2014 ze dne 27. 1. 2014 žádáme o převzetí uměleckého díla Směrník před budovou Českých drah, a. s., na pozemku č. 3748/1 k. ú. Havířov-Město, inventární číslo 000000000500, účet 0320020 – kulturní předměty.

Sochu odkoupíme za symbolickou 1 Kč a necháme ji odborně, pod dohledem restaurátora převézt do Ostravy, kde bude prozatímně umístěna v areálu Dolu Michal v Ostravě-Michálkovicích, jenž je ve správě Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě. Tomuto subjektu bude socha následně za 1 Kč darována, a tento ji po dokončení renovace svého nového sídla na ul. Odboje 1941/2, k. ú. Moravská Ostrava, instaluje před zmíněnou budovu.

Zároveň žádáme město Havířov, které se tímto zbaví odpovědnosti za sochu a do jehož kompetence patří zajistit renovaci, případně přemístění sochy, aby bylo v této věci nápomocno a financovalo technické práce nutné k vynětí objektu ze země a převezení na místo určení. Město Havířov nebude muset vynaložit žádné plánované náklady na demolici objektu či jeho renovaci (budoucí umístění a restaurování plastiky zajistí naše občanské sdružení spolu s Národním památkovým ústavem), proto se domníváme, že úhrada nákladů spojených s vyjmutím a převozem sochy je optimálním kompromisem.

Kontaktní osoba pro další jednání: Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D., xxxxxxxxxxxxxxxxx
S přátelským pozdravem
Ing. arch. Adam Guzdek
statutární zástupce občanského sdružení

V Havířově dne 12. března 2014

Příloha: Prohlášení NPÚ, ú. o. p. Ostrava, o převzetí uměleckého díla.

Share Button

Příspěvek bez komentářů.

Zachraňme Směrník v Havířově