Směrník z Havířova – o záchraně plastiky před demolicíinfo@smernik.cz

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb. – #01

Vážený pane,
Magistrát města Havířova – odbor školství a kultury, oddělení dotací a volnočasových aktivit, obdržel dne 24. 1. 2014 Vaši žádost o poskytnutí informace podle § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn a doplnění, o zaslání informací vedených k plastice Směrník umístěné před nádražní budovou Českých drah, a.s., konkrétně stavebně technické posouzení, restaurátorské posudky a vyjádření za posledních 20 let.
K uměleckému dílu Směrník máme k dispozici 3 posudky. Zaměření uměleckého díla Směrník Mgr.A. Martinem Kuchařem je ve fázi zpracování a zatím není k dispozici. Přílohou Vám elektronicky zasíláme Vámi požadované písemnosti  (znalecké posudky a stavebně technické posouzení).
S pozdravem

Ing. Martina Dresslerová
vedoucí odboru školství a kultury

Přílohy
Kopie Znaleckého posouzení PhDr. Libuše Dědkové ze dne 26. 6. 2004
Kopie Znalecký posudek č. 14 – 8/2012 MgA. Jakuba Gajdy, PhD, akademického sochaře a restaurátora ze dne 20. 6. 2012
Kopie Stavebně technické posouzení Ing. Petra Juráska – PROKAN ze dne 3. 12. 2013

Share Button

Napsat komentář

Zachraňme Směrník v Havířově