Směrník z Havířova – o záchraně plastiky před demolicíinfo@smernik.cz

Literární noviny: Komu vadí Směrník?

literarky.cz, 20. 1. 2014

„Bruselské“ nádraží v Havířově zdá se být zachráněné. Nenasytná „bestia triumfans“ si vyhlédla další oběť. Na programu jednání havířovského zastupitelstva, které se sejde za týden, je mimo jiné bod „Odstranění sochy Směrník před nádražím Českých drah, a.s.“

Betonovou sochu ve stylu abstraktního brutalismu, dílo sochaře Václava Uruby, je možné považovat za integrální součást havířovského nádraží. V době, kdy umění z veřejného prostoru mizí, se to může zdát až nepochopitelné, ale byly doby, kdy plastiky a umělecká výzdoba doprovázela nové stavby téměř povinně. Na internetových stránkách Vetřelci a volavky se dokonce dočteme, že po jistou dobu existoval zákon, který ukládal, aby každá státní stavba (drtivá většina všech stavebních projektů) dala 1 až 4 % z celkového rozpočtu na „výzdobu“. Mnoho z těch děl mělo dobou podmíněný charakter, ale nezřídka tu dostávaly prostor i výtvarné směry, které jinak nebyly právě v oficiálním kurzu. Takovou sochou je i Směrník. „Organické pojetí plastiky se výrazně vyjímá na pozadí ortogonálního rastru proskleného průčelí nádražní haly. Jedná se tak o mimořádné dílo československé sochařské tvorby,“ míní architekt Adam Guzdek, představitel občanského sdružení Důl architektury, které vyvinulo maximální snahu o záchranu havířovského nádraží.
Plastika, která vznikla v úzké spolupráci architekta nádražní budovy Josefa Hrejsemnou se sochařem Urubou, je stejně jako samotné nádraží ve značně kritickém stavu. Havířovský magistrát se rozhodl jít nejméně náročnou cestou – a plastiku demolovat. S tím ovšem nesouhlasí signatáři petice, kterou inicioval Jakub Ivánek z Ústavu pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity – mimochodem na svém facebookovém profilu soustavně mapuje nenápadné umělecké stopy v ulicích Ostravy a dalších měst kraje.
„Směrník je klíčovým artefaktem v rámci Urubova díla, sochařské výzdoby města Havířova i brutalismu v našem regionu obecně. Nese všechny podstatné prvky tohoto stylu i autorova osobitého přístupu k monumentální plastice (železobetonová konstrukce; přiznání materiálu a postupu výroby v podobě stop po bednění na povrchu sochy, což působí syrovým dojmem; dynamické rozvlnění dodávající plastice hravost a přibližující objekt Směrníku lidské figuře; přetížení horní části sochy oproti subtilnímu soklu ad.),“ čteme v petici (plný text zde www.petice24.com/zachranme_smernik_v_havirove).
„Tyhle fyzické drobnosti na tváři města propojují životy odcházejících a nadcházejících generací a dodávají městu životadárnou historii, díky níž jeho obyvatelé nemusejí žít v časovém vakuu neustále se překrývajících vlivů jak politických, tak ekonomických. Havířov si podle mě potřebuje zachovat určitou stabilitu, aby se v něm skrze tyto místa mohl zabydlet a uchovat určitý duch místa. Směrník je takovým kamínkem do mozaiky,“ míní jeden z účastníků diskuse na petiční stránce. Další dodává: „Směrník je asi symbol hornictví. Zobrazuje uložení uhelných slojí v Ostravsko-karvinském revíru, sloje strmé, šikmé a vodorovné. Je to vlastně symbol hornického města Havířov. Vedení města tomu nerozumí.“

Havířovský primátor Zdeněk Osmanczyk argumentuje (na stránkách regionální přílohy MF DNES) posudkem statika. Iniciátor petice Jakub Ivánek namítá, že podle názoru restaurátorů je záchrana plastiky možná. „A nemusela by být ani přehnaně finančně nákladná,“ dodává. Ale nabízí se i možnost přenést originál do depozitáře a na místě vztyčit přesnou repliku. Aby Směrník nedopadl tak, jako jiná plastika Václava Uruby, sloup s reliéfem Kosmonaut, který stával na ulici Jurije Gagarina na Podlesí. Město jej nechalo zbořit ke konci roku 2012.

Zdroj: http://www.literarky.cz/kultura/art/16688-komu-vadi-smrnik

Share Button

Napsat komentář

Zachraňme Směrník v Havířově