Směrník z Havířova – o záchraně plastiky před demolicíinfo@smernik.cz

Literární noviny: Směrník? Buď si ho kupte a odvezte, nebo ho zboříme

Literární noviny, literarky.cz, 30 Leden 2014 12:39

Nejprve chtěli zbořit celé nádraží. Když to nevyšlo, vybrali si za oběť alespoň plastiku před ním. Havířovské zastupitelstvo začátkem týdne rozhodlo, že když se do 15. března nepřihlásí zájemce, který za 1 Kč sochu nazvanou Směrník odkoupí a odveze, na náklady města ji z veřejného prostoru nechají odstranit.

Abstraktní betonová socha, dílo Václava Uruby, je momentálně obehnaná plotem. Na ten mají být pověšeny výstražné tabule, že je nebezpečná.
Urubův Směrník ovšem bezprostředně souvisí s nádražní budovou, jak před časem popsal i historik architektury Martin Strakoš v ostravském Protimluvu: „Areál nádraží dotváří i přednádražní prostor, upravený pro pěší, jemuž dominuje nyní ošuntělá a zanedbaná železobetonová socha Směrník od sochaře Václava Uruby (1928–1983).“ Zároveň dodává, že architekt nádraží Josef Hrejsemnou se sochařem Urubou spolupracovat i při projektu sportovní haly v Těšínské ulici, která je jednou z největších realizací architektonického brutalismu u nás.
Architektonicky cennou stavbu havířovského nádraží se podařilo zachránit díky osobnímu zásahu bývalého ministra dopravy Zdeňka Žáka. Havířovští představitelé nebyli z jeho rozhodnutí nadšeni. Primátor Havířova Zdeněk Osmanczyk v prosinci prohlásil: „Ministr pravděpodobně připraví v tuto chvíli ČD o více jak 100 milionů korun dotací pro projekty v Havířově a Třinci. A další desítky milionů pro Havířov, které jsou určeny pro řešení přednádražního prostoru, včetně vytvoření téměř 130 parkovacích míst.“ Zde lze tedy odhalit i důvody, proč musí Směrník před nádražím zmizet.
Diskuse na pondělním havířovském zastupitelstvu byla poněkud jednostranná. Věc je prý zpolitizovaná, havířovské nádraží je pro ostudu, socha – tedy pokud to socha vůbec je – ohrožuje zdraví občanů a je proto třeba ji zlikvidovat – „bez náhrady“, jak se nechal slyšet jeden zastupitel. Nabízel se tu otevřený pohled do způsobu uvažování těch, kteří mají pečovat o rozvoj města a kteří jsou tedy i odpovědni za to, kde a co v majetku města – zanechané zde předky – chátrá. Protože, jak vyplynulo z vystoupení náměstka primátora Daniela Pawlase (KSČM), na havarijní stav plastiky upozornil už posudek z roku 2004. Proč tedy byla socha až dodnes nechána na pospas osudu? Tato otázka však nepadla.
Havířovští zastupitelé se svým uvažováním příliš neliší od politiků v jiných městech. Když je staré opotřebované, zbavme se toho, bez ohledu na estetickou či historickou hodnotu. O uměleckých či architektonických dílech se tu uvažuje v kategorii obnošených bot. Příznačné bylo v tomto smyslu právě vystoupení náměstka primátora Pawlase: „Město stárne… A místo abychom město budovali, začíná status quo, z každé stavby se někteří snaží dělat kulturní památku.“
Výjimkou v zastupitelském jednohlase bylo vystoupení nezařazené zastupitelky Karin Mackové: „Moudří lidé sochy staví a restaurují, ale v žádném případě je neboří.“ Za autory protestní petice promluvil Martin Rédr, který mimo jiné řekl: „O Směrník má zájem ostravská galerie, která by ho zakomponovala do oblasti Dolní Vítkovice.“
Předběžný zájem o Urubův Směrník opravdu potvrdil Marek Pokorný, ředitel Galerie města Ostravy, když regionální mutaci Práva řekl: „Kauzu nádraží i Směrníku sleduji a snažím se najít nějaké krizové řešení. Není to ale tak, že bych v tuto chvíli měl v ruce nějakou smlouvu. Hledám ale způsoby jak tomu pomoct, protože si myslím, že je to solidní věc, která dokumentuje přítomnost pozdního brutalismu v tomto regionu. Navíc je od místního umělce. Pokorný ale zároveň říká: „Směrník do toho areálu patří a záchrana odvozen je až krajní varianta, ke které doufejme, nebudeme muset přistoupit. Ale pokud by to hrozilo, tak přemýšlím, jak se k tomu postavit. Budu dělat vše pro to, aby se socha nezničila, protože je to barbarství a nesmysl.“

Ivan Matějka

zdroj: http://www.literarky.cz/kultura/art/16750-smrnik-bu-si-ho-kupte-a-odvezte-nebo-ho-zboime

Share Button

Napsat komentář

Zachraňme Směrník v Havířově