Směrník z Havířova – o záchraně plastiky před demolicíinfo@smernik.cz

Prohlášení NPÚ: Převzetí uměleckého díla Směrník, t.č. před budovou Českých drah, a. s. v Havířově
Prohlášení NPÚ: Převzetí uměleckého díla Směrník, t.č. před budovou Českých drah, a. s. v Havířově

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, potvrzuje, že je ochoten výše uvedené umělecké dílo převzít do svého vlastnictví a výhledově jej umístit na pozemku před svojí novou správní budovou na ul. Odboje č. o. 2 v Ostravě. Předpokladem je smluvní vyřešení veškerých s tím spojených majetkoprávních otázek a vypořádání povinností a závazků plynoucích […]

Radnice odmítla nárok dědiců na Směrník, Denik.cz, 6. 3. 2014
Radnice odmítla nárok dědiců na Směrník, Denik.cz, 6. 3. 2014

Zastupitelé města Havířova byli ve středu na svém zasedání informováni o právním výkladu k ochraně sochy Směrník před vlakovým nádražím. Tři metry vysoký betonový Směrník chce město, které je jeho majitelem, nechat odstranit do depozitáře, protože je ve špatném technickém stavu. Nyní je dílo obehnáno plotem, aby se kusy betonu nebo i celé dílo na někoho nezřítilo. Protože […]

Boj o Směrník graduje. Ať je památkou, žádají petičníci, MF Dnes, 1. 3. 2014
Boj o Směrník graduje. Ať je památkou, žádají petičníci, MF Dnes, 1. 3. 2014

Už jen dva týdny zbývají do chvíle, kdy se rozetne další osud sochy zvané Směrník před vlakovým nádražím. Pokud do 15. března plastiku, kvůli jejímuž zachování a opravě dosud přes tři sta lidí podepsalo internetovou peticí, nikdo nekoupí za symbolickou korunu a na vlastní náklady neodveze, nechá ji město odstranit samo. Tak alespoň na konci […]

Sochařův syn chce chránit Směrník, sochu před nádražím, Denik.cz, 26. 2. 2014
Sochařův syn chce chránit Směrník, sochu před nádražím, Denik.cz, 26. 2. 2014

Proti jakémukoli znehodnocování a stěhování betonové sochy stojící před havířovským vlakovým nádražím se ohradil syn sochaře Václava Uruby. Město, které je majitelem sochy, chtělo sochu odstranit kvůli jejímu špatnému stavu. Protože se našli lidé, kteří by chtěli dílo zachránit, schválili zastupitelé lhůtu do poloviny března, ve které se zájemce může přihlásit a za symbolickou korunu […]

Záznam / Zastupitelstvo města Havířova, 27. 1. 2014: Odstranění plastiky Směrník
Záznam / Zastupitelstvo města Havířova, 27. 1. 2014: Odstranění plastiky Směrník

Zastupitelstvo města Havířova, 27. 1. 2014: „Odstranění sochy Směrník před nádražím v Havířově“

Dopis Václava Uruby, ml. – dědice autorských práv primátorovi a zastupitelům Statutárního města Havířov
Dopis Václava Uruby, ml. – dědice autorských práv primátorovi a zastupitelům Statutárního města Havířov

Vážený pane primátore, vážení zastupitelé Statutárního města Havířov, já, Václav Uruba (xxxxxxxx), jsem synem akademického sochaře Václava Uruby (narozen 16. 4. 1928 v Hluku, zemřel 7. 3. 1983 v Ostravě) a dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. (dále jen AZ) jsem jako příbuzný v řadě přímé oprávněn domáhat se ochrany autorských práv svého otce (viz § 11, […]

Vyjádření k posudkům a posouzením Směrníku
Vyjádření k posudkům a posouzením Směrníku

Petiční výbor považuje za nutné vyjádřit se k posudkům a posouzením Směrníku, které si nechalo město Havířov v minulosti vypracovat. Jde o znalecké posouzení PhDr. Libuše Dědkové z roku 2004, znalecký posudek MgA. Jakuba Gajdy, Ph.D., z roku 2012 a stavebně technické posouzení Ing. Petra Juráska – PROKAN z roku 2013. Současná, překvapivě nízká účetní […]

5+2 dny: Směrník míří přímo k zemi
5+2 dny: Směrník míří přímo k zemi

5 plus 2, 1. 2. 2014 Je plastika rukojmím ve sporu o rekonstrukci nádraží? Spory mezi havířovskými radními a místními architekty se posunuly jen o pár metrů dál. Jablkem sváru je nyní socha Směrník. Zatímco se v uplynulých měsících přeli o podobě rekonstrukce vlakového nádraží, nyní se zaměřili na sochu Směrník, která dohlíží na cestující […]

Havířovský expres: Havířovští zastupitelé rozhodli o osudu sochy Směrník
Havířovský expres: Havířovští zastupitelé rozhodli o osudu sochy Směrník

TV Polar, Havířovský expres, 1. 2. 2014

Výstava „Co dál s nádražím?“
Výstava "Co dál s nádražím?"

Občanské sdružení Důl architektury Vás zve na výstavu návrhů architektonického a urbanistického řešení rekonstrukce nádražní budovy a přednádražního prostoru.  Vernisáž výstavy proběhne v pátek 31. ledna 2014 v 18h v hale vlakového nádraží v Havířově. Výstava potrvá do 21. února 2014.

Vyjádření k možnosti restaurování sochy Směrník v Havířově (MgA. Tomáš Skalík), leden 2014
Vyjádření k možnosti restaurování sochy Směrník v Havířově (MgA. Tomáš Skalík), leden 2014

Na základě Vaší žádosti jsem dne 16. 1. 2014 provedl posouzení aktuálního stavu památky s ohledem na možnost jejího restaurování. Monumentální plastika Směrník, dílo sochaře Václava Uruba z konce 60. let 20. století je v současnosti částečně poškozené. Míru poškození nehodnotím jako fatální ani havarijní. Poškození díla souvisí se znečištěním povrchu a dále s probíhající […]

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb. – #01
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb. – #01

Vážený pane, Magistrát města Havířova – odbor školství a kultury, oddělení dotací a volnočasových aktivit, obdržel dne 24. 1. 2014 Vaši žádost o poskytnutí informace podle § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn a doplnění, o zaslání informací vedených k plastice Směrník umístěné před nádražní […]

Zachraňme Směrník v Havířově