Směrník z Havířova – o záchraně plastiky před demolicíinfo@smernik.cz

Prohlášení NPÚ: Převzetí uměleckého díla Směrník, t.č. před budovou Českých drah, a. s. v Havířově

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, potvrzuje, že je
ochoten výše uvedené umělecké dílo převzít do svého vlastnictví a výhledově jej umístit na
pozemku před svojí novou správní budovou na ul. Odboje č. o. 2 v Ostravě. Předpokladem je
smluvní vyřešení veškerých s tím spojených majetkoprávních otázek a vypořádání
povinností a závazků plynoucích z autorských práv.

Potvrzení je vyhotoveno na žádost Dolu architektury, o.s., jako zájemce o odkup díla,
které je t.č. ve vlastnictví Statutárního města Havířova.

Mgr. Michal Zezula
ředitel

Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Ostravě
Korejská 12, 702 00 Ostrava–Přívoz

Naše čj. NPU-381/18986/2014
V Ostravě dne 12. 3. 2014

Share Button

Napsat komentář

Zachraňme Směrník v Havířově