Směrník z Havířova – o záchraně plastiky před demolicíinfo@smernik.cz

Prohlášení petičního výboru z 27. 1. 2014 na Zastupitelstvu města Havířova

Plastika Směrník v brutalistním stylu je dle vyjádření odborníků velmi cenným uměleckým objektem (odborná vyjádření jsme Vám předali). Její hodnota je v modernistickém, až nadčasovém zpracování tématu i v součinnosti s architektonicky významnou budovou nádraží. Ceny uměleckých plastik těchto rozměrů se dnes pohybují ve statisícových, i milionových částkách.

Oprava Směrníku je dle vyjádření restaurátorů možná. Předběžnou cenu stanovili: Tomáš Skalík na 75 625 Kč, Miroslav Rybička v rozmezí 70–90 tisíc Kč. To není v rozpočtu města nijak výrazná suma. Náklady na demolici byly Vámi vyčísleny na 64 372 Kč.

S odvoláním na petici lze říci, že zejména občané Havířova a našeho regionu mají na zachování plastiky zájem. Petici dosud podepsalo 316 osob. Vývoj situace sledují média.

Petiční výbor zajímá, zda město počítalo s autorským zákonem č. 121/2000 Sb., zejména s paragrafem 11, kde čteme, že „dílo smí být užito jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu“. Nesmí být tedy zničeno bez svolení autora či dědiců. A to platí také pro již zbořenou Urubovu plastiku Kosmonauta.

Dále dochází k dlouhodobému přehlížení špatného stavu plastiky, na který upozorňovaly již několik let staré posudky a posouzení vypracované pro Statutární město Havířov. Město také nemá k dispozici statický posudek, jelikož ing. Jurásek není autorizovaným znalcem v tomto oboru.

Nemá-li město v úmyslu zachovat se ke svěřenému majetku hospodárně a trvá-li i přes výše uvedené na demolici, sdělujeme, že v takovém případě má o převzetí plastiky Směrníku zájem Galerie města Ostravy, jejíž ředitel Marek Pokorný již projednává zapojení sochy do areálu Dolní oblasti Vítkovice. V tomto případě zastupitele žádáme o návrh na stažení bodu z jednání, aby mohla být věc převzetí dojednána.

Share Button

Napsat komentář

Zachraňme Směrník v Havířově