Směrník z Havířova – o záchraně plastiky před demolicíinfo@smernik.cz

Posts Tagged ‘Prohlášení petičního výboru’
Prohlášení petičního výboru z 27. 1. 2014 na Zastupitelstvu města Havířova

Plastika Směrník v brutalistním stylu je dle vyjádření odborníků velmi cenným uměleckým objektem (odborná vyjádření jsme Vám předali). Její hodnota je v modernistickém, až nadčasovém zpracování tématu i v součinnosti s architektonicky významnou budovou nádraží. Ceny uměleckých plastik těchto rozměrů se dnes pohybují ve statisícových, i milionových částkách. Oprava Směrníku je dle vyjádření restaurátorů možná. […]

Zachraňme Směrník v Havířově