Směrník z Havířova – o záchraně plastiky před demolicíinfo@smernik.cz

Posts Tagged ‘zastupitelstvo’
Prohlášení petičního výboru z 27. 1. 2014 na Zastupitelstvu města Havířova

Plastika Směrník v brutalistním stylu je dle vyjádření odborníků velmi cenným uměleckým objektem (odborná vyjádření jsme Vám předali). Její hodnota je v modernistickém, až nadčasovém zpracování tématu i v součinnosti s architektonicky významnou budovou nádraží. Ceny uměleckých plastik těchto rozměrů se dnes pohybují ve statisícových, i milionových částkách. Oprava Směrníku je dle vyjádření restaurátorů možná. […]

Zastupitelstvo města Havířova, 27. 1. 2014: Příloha č. 1 – stanovisko SSSÚ(

Stavební a silniční správní úřad Magistrátu města Havířova obdržel Vaší žádost o stanovisko k posouzeni havarijního stavu sochy „Směrník“ před budovou nádraží Českých drah. Po posouzení věci uvádíme, že předmětná socha není stavebním dílem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb„ o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění […]

Zastupitelstvo města Havířova, 27. 1. 2014: Odstranění sochy Směrník před nádražím Českých drah, a.s.

Obsah materiálu: 1. návrh usnesení 2. důvodová zpráva 3. příloha č. 1 – stanovisko Stavebního a silničního správního úřadu Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Havířova   s c h v a l u j e likvidaci uměleckého díla Směrník před budovou Českých drah, a.s., na pozemku č. 3748/1,k. ú Havířov – Město, inventární číslo 000000000500, účet 0320020 – […]

Zachraňme Směrník v Havířově