Směrník z Havířova – o záchraně plastiky před demolicíinfo@smernik.cz

Události v regionech (Ostrava), 28. 3. 2014 18:00 na ČT1

Havířovské nádraží dnes přišlo o svou sochu Směrník. Její převoz do ostravského Dolu Michal zorganizovalo občanské sdružení Důl architektury. Město, které chce na místě dnešního nádraží nechat vybudovat moderní dopravní terminál,     o ni zájem neprojevilo a prodalo ji mladým architektům. Před havířovským nádražím stál     45 let. Dnes si pro Směrník přijeli     restaurátoři. Stěhuje se totiž. Snažíme vyztužit krček,     který je nejchoulostivějším místem na plastice, čili podložíme tam     trámy, podepřeme klíny, tím pádem by se měly minimalizovat     výkyvy při demontáži. Betonová socha váží téměř 6 tun. Od země ji dokáže oddělit     pouze diamantová pila. Abstraktní plastika je dílem umělce     Václava Uruby. Co přesně symbolizuje, se neví. Je možné ji vnímat jako takovou     lidskou postavičku, veselou, rozevlátou, dynamicky ztvárněnou,     která vítá přijíždějící do Havířova. Tento úkol dnes splnila naposled. Radnice ji na začátku roku nabídla     k prodeji za symbolickou korunu. Zájem projevili mladí architekti. Měli jsme jednoznačně stanovené     posudkem, že socha je v nevyhovujícím stavu. Ani v projektu nového     dopravního terminálu se s umístěním té sochy nepočítá. Trošku nás překvapuje i rozhodnutí     zastupitelstva, které téměř jednohlasně odhlasovalo,     že se sochy chtějí zbavit.  Nové místo najde socha v Ostravě.     Prozatím v prostorách Dolu Michal. Příští rok se směrník přestěhuje     sem, před nové sídlo NPÚ v Ostravě, ten získá sochu do svého     vlastnictví a nechá ji opravit. Povrch je znečištěný, takže nosná     je fáze čištění. Oprava bude spočívat v zastavení koroze vnitřních armatur. Způsobují, že beton odpadává. Opravit se podle architektů dá i budova havířovského nádraží.  Už podruhé se proto snaží nechat ji prohlásit za kulturní památku. Hrozba demolice je totiž od konce února opět aktuální.

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/414231100030328-udalosti-v-regionech#t=14m16s

Share Button

Příspěvek bez komentářů.

Zachraňme Směrník v Havířově