Směrník z Havířova – o záchraně plastiky před demolicíinfo@smernik.cz

Vyjádření k možnosti restaurování sochy Směrník v Havířově (MgA. Tomáš Skalík), leden 2014

Na základě Vaší žádosti jsem dne 16. 1. 2014 provedl posouzení aktuálního stavu památky s ohledem na možnost jejího restaurování.
Monumentální plastika Směrník, dílo sochaře Václava Uruba z konce 60. let 20. století je v současnosti částečně poškozené. Míru poškození nehodnotím jako fatální ani havarijní. Poškození díla souvisí se znečištěním povrchu a dále s probíhající korozí ocelových výztuží betonu, ze kterého je plastika zhotovena. Korozní produkty způsobují trhání a praskání betonu, lokálně dochází k odpadávání drobných odlomků.

Uvažovaný restaurátorský zásah by zajistil zpomalení koroze ocelových výztuží a prodloužil životnost díla o další desítky let a vhodnou opravou betonu tmelením a retuší umožnil rehabilitovat estetické hodnoty díla.

MgA. Tomáš Skalík
V Radkově 16. ledna 2014

Share Button

Napsat komentář

Zachraňme Směrník v Havířově