Směrník z Havířova – o záchraně plastiky před demolicíinfo@smernik.cz

Znalecké posouzení, (PhDR. Libuše Dědková), červen 2004

[…] Směrník je dekorativní monument stojící před vlakovým nádražím (na parc, č. 2250/29, nové č. 3748). Autor, akad. sochař Václav Uruba, jej zhotovil jako betonový výdusek odlitý ve výrobně, proto jsou viditelné otisky deštění. Povrchová vrstva imitující kámen, rovněž betonová, odpadává, pod ní je vidět hrubozrnný štěrk a armatura z průmyslového železa. Autor monument pojal jako rozcestník – hranol se dvěma rameny. Jeho max. v. cca 450 cm, š. 300 cm. Postament je rovněž betonový, rozměry: v. 95 cm, š. 80 cm, hl. 81 cm. Spojovací krček 30 x 19 x 30 cm.
Z hlediska technologického nutno konstatovat, že nebyl použit kvalitní beton, proto je popsané dílo pokryto četnými defekty a další se budou během času objevovat. Potřebné restaurování bude mít patrně pouze časově omezený účinek.
Cenu díla dané výtvarné úrovně a technické kvality určuji na 70 000 Kč
[…]

Share Button

Napsat komentář

Zachraňme Směrník v Havířově